Het verwende kind-syndroom 

Onderwerp van Nathalie

Terug naar de lijst
 1. Het verwende kind-syndroom
  Willem de Jong
  Categorie: Opvoeding
  ISBN:9789077671689
  Waarom verwennen ouders? Welke negatieve gevolgen heeft problematische verwenning? Wat zijn de gevolgen in het onderwijs? Hoe keer je het tij? Problematisch verwende kinderen krijgen te veel, te snel en te lang. Ze krijgen materi?le zaken of doen ervaringen op die niet bij hun leeftijd, hun interesses en hun talenten passen.

  Bij problematische verwenning is er sprake van grenzeloosheid en toegeeflijkheid van de kant van de ouders, waardoor de gezonde ontwikkeling van het kind in gevaar komt. Problematische verwenning is een vorm van verwaarlozing. Kinderen die hieraan blootgesteld worden, vallen onder andere op door hun lage frustratietolerantie en hun koppige en soms oppositionele en manipulerende gedrag. Vaak raken ze in een sociaal isolement en is er sprake van schoolverzuim. De gevolgen blijven ook op volwassen leeftijd merkbaar.
Terug naar de lijst