Kinderen in spagaat 

Onderwerp van Nathalie

Terug naar de lijst
  1. Kinderen in spagaat
    Leoniek van der Maarel
    Categorie: Rouwverwerking
    ISBN:9789025902018
    Als ouders scheiden, ervaren hun kinderen dikwijls een soort rouw. Hun rouwverwerking kan zeer problematisch zijn. De auteur van dit boek ? orthopedagoog, hypnotherapeut en enneagramcoach van beroep ? gaat zeer diep in op de gevoelens, gedachten en gedragingen van kinderen in zulke omstandigheden. Zij doet dat met liefde en begrip voor hen, die in feite meestal in een soort slachtofferrol verkeren als hun ouders uit elkaar gaan. Haar boek is een pleidooi voor hulp; hulp vooral van de ouders zelf, die nogal eens geneigd zijn hun wrok, woede en verbittering ten opzichte van de (ex-)partner te uiten tegen hun kroost en hen zo te belasten met grotemensen-ruzies. Ook andere volwassenen in de omgeving kunnen via begrip en medeleven bijdragen aan een soort hulpverlening. Het tweede deel gaat over de gevoelens van kinderen van wie een van de gescheiden ouders is overleden. Het boek bevat veel korte ervaringen en uitspraken van kinderen zelf en die spreken duidelijke taal.
Terug naar de lijst