Omgaan met ... scheiden 

Onderwerp van Nathalie

Terug naar de lijst
  1. Omgaan met ... scheiden
    Ana Deboo,Patricia Murphy
    Categorie: Echtscheiding
    ISBN:9789055666027
    Allerlei aspecten van een scheiding komen aan bod, zoals wel of niet scheiden, de juridische aspecten, bij wie wonen de kinderen, schuldgevoel van kinderen over de scheiding en andere gevoelens zoals verdriet, woede en eenzaamheid, wie kan je helpen en nieuwe gezinssituaties. Twee naast elkaar liggende pagina's behandelen telkens een thema. De teksten, drie tot zes regels per bladzijde, zijn prettig te lezen en bondig. Ze zijn gedrukt in een groot, duidelijk leesbaar lettertype. Belangrijke, wat moeilijkere woorden zijn vetgedrukt en worden in de woordenlijst achterin verklaard. De vele kleurenfoto's van vooral kinderen en jongeren (multicultureel) dienen als verduidelijking van een geschetste situatie. De uitgave kan een goed hulpmiddel zijn om een scheiding en alles wat ermee te maken heeft, aan de orde te stellen. De stevige, handzame uitgave sluit af met enige boeken (van dezelfde uitgever) en een Nederlandstalige website, en een register. Maakt deel uit van de serie 'Omgaan met...'*, die emotioneel ingrijpende thema's voor kinderen bespreekbaar en deelbaar maakt. Om zelf te lezen of als aanzet tot gesprek te gebruiken, thuis en op school. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar; ook voor kinderen die moeite hebben met lezen.
Terug naar de lijst