Belastingwijziging 2015 en kindregelingen 

Onderwerp van erwin1

Terug naar de lijst
 1. erwin1
  Geregistreerd

  Toon alleen de berichten van erwin1
  Het is haast iedereen opgevallen er veranderen een aantal zaken.

  A Alleenstaande ouderkorting verdwijnt
  B Aftrekpost voor bijdrage in levensonderhoud van kinderen waarvoor je geen kinderbijslag krijgt verdwijnt.
  C Het kindgebonden budget wijzigt en bij meer kinderen krijg je ook meer kindgebonden budget.
  D Er komt een kindgebonden kop voor alleenstaande ouders
  E Het kindgebonden budget (en evt. de kop) wordt (bij een stijgend inkomen) versneld afgebouwd maar met een lager percentage.
  F Tegemoetkoming schoolkosten verdwijnt.
  G Meer studiefinanciering voor studerende alleenstaande ouders verdwijnt. (die krijgen dan ook de kindgebonden kop)
  H Alleenstaande ouders met een uitkering op bijstandsniveau krijgen nog 'slechts' de uitkering van een alleenstaande.
  (het verschil wordt opgevangen door de kindgebonden kop)
  I Het kindgebonden budget (en kop) wordt inkomensafhankelijk

  Wat is de kindgebonden kop nu eigenlijk?

  De kindgebonden kop is een extra kindgebonden budget puur bedoeld voor alleenstaande ouders.

  De gevolgen.

  ad B Alimentatiebetalers krijgen geen belastingteruggaaf meer.
  ad B Dit geld wordt onder meer gebruikt om meer financi?le armslag te krijgen v.w.b. het kindgebonden budget.
  ad I Een aantal alleenstaande ouders krijgt meer inkomensondersteunende maatregelen en een ander deel minder.
  ad B Belastingvoordeel hoeft niet meer doorgegeven te worden aan de ontvanger het komt daar nu (in algemene zin) rechtstreeks terecht.
  ad A Doordat het een budget wordt en geen heffingskorting meer ontstaat er weer ruimte voor aftrekposten.
  (als je door alle heffingskortingen al geen belasting meer betaalt levert een aftrekpost niks op)
  ad B Als een ouder de kinderalimentatie niet betaalt komt in ieder geval een deel via het kindgebonden budget binnen.
  en I
  ad I De mogelijkheid bestaat dat de behoefte van kinderen aan een bijdrage voor levensonderhoud (deels) gedekt wordt uit (gestegen)
  kindgebonden budget en kinderbijslag.
  (in dat geval is er ook geen/minder noodzaak voor kinderalimentatie)

  Strijd om aanpassing bestaande kinderalimentatie. (bijvoorbeeld bij ouders die vinden dat plussen hun toekomen en de minnen daar horen waar ze terecht komen)


  De doelen

  Vereenvoudiging van de kindregelingen
  Extra belonen van de werkende alleenstaande ouder met een inkomen tot ongeveer modaal.
  Direct doorgeven van het van de kinderalimentatiebetalende ouder afgenomen belastingvoordeel naar de ontvangende ouder. (scheelt belastingaangiftes)
  Zoveel mogelijk budgetneutraal laten verlopen van deze maatregel voor de laagste inkomens en meer kindgebonden budget bij meer kinderen.
  Geleidelijk verminderen van deze inkomensondersteunende maatregelen bij alleenstaande ouders met een boven modaal inkomen.
  De hoogste inkomensondersteuning terecht laten komen bij de werkenden met een laag tot een middeninkomen.
  Versneld weghalen van die ondersteuning bij hogere inkomens.


  De maximum bedragen

  Kop op kindgebonden budget ? 3050
  1 kind maximaal ? 1.032 per jaar.
  2 kinderen maximaal ? 1.823 per jaar.
  3 kinderen maximaal ? 2.006 per jaar.
  4 en meer kinderen ? 2.006 per jaar plus ? 106 extra per jaar.

  Extra budget
  kind twaalf jaar of ouder en tot 16 jaar verhoging ? 231.(per jaar)
  vanaf de maand dat een kind 16 jaar wordt en tot de 18e verjaardag ? 296 (per jaar)
  en per 1 augustus 2015 ? 412 (per jaar)


  Ruwweg berekenen. Tel alle bedragen bij elkaar op. Kijk naar je jaarinkomen.
  Voor iedere ? 1000 euro boven ? 20.000 trek ? 67,50 af van je totaal aan gevonden kindgebonden budgetten.

  Uitzonderingen. Alleenstaande ouders met een toeslagpartner (die bijvoorbeeld in de gevangenis zit)
  krijgen geen kindgebonden kop. Voor hen komt er een overgangsregeling tot 1 januari 2016. Zaak is het
  voor hen om van die toeslagpartner af te komen bij de belastingdienst.

  Voorbeelden.

  Alleenstaande ouder met een inkomen van ? 20.000 uit arbeid (1 kind 12 jaar)

  2014

  Het totaal aan heffingskortingen dat er maximaal gekregen kan worden is 7200 euro.
  Aan arbeidskorting en algemene heffingskortingkrijgt deze ouder nu 4200.
  Blijft er nog 3000 euro aan belasting over die de werkgever inhoudt.

  Inkomensafhankelijke combinatiekorting en alleenstaande ouderkorting samen zijn 3440.
  Alleen krijgt de alleenstaande ouder die nu niet want er is maar 3000 ingehouden.
  (dus krijgt die ouder ook maar 3000 euro terug)

  In totaal ontvangt deze alleenstaande ouder daarom in 2014 ? 3000 van de belastingdienst
  en ? 1000 aan kindgebonden budget.

  2015.

  Diezelfde ouder krijgt dan ? 1300 kindgebonden budget, een kop van ? 3050 ?n de inkomensafhankelijke combinatiekorting van 1632 euro.
  Deze ouder ontvangt dan circa ? 6000

  Stel deze ouder krijgt ? 138 kinderalimentatie van haar expartner per maand. (? 1656 per jaar)
  Dan heeft zij voor een bedrag van ? 2000 draagkracht extra voor het levensonderhoud van de kinderen.
  Hij (voor het gemak) kreeg gemiddeld ? 35 belastingvoordeel per maand. Laat je hier de tremanormen op los. (60% voor levensonderhoud kinderen) dan is er bij de alleenstaande
  zorgende ouder ? 1200 ruimte om het misgelopen belastingvoordeel van ? 420 (per jaar) plus ? 780 minder aan kinderalimentatie te ontvangen.


  Alleenstaande ouder met een inkomen van ? 40.000 uit arbeid.

  2014

  Zij kreeg 4400 aan alleenstaande ouderkorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2014.
  Haar kindgebonden budget was in 2014 0 euro.

  Dat wordt (met een kind van 12 tot 16 jaar )

  Kindgebonden budget van 1300 euro plus de kindgebonden kop van maximaal 3050,
  Hier gaat 1350 vanaf omdat deze ouder meer verdient dan 20.000 euro. (6,75% van wat verdiend wordt boven 20.000)
  Deze ouder krijgt dus in totaal in 2015 ? 2133 inkomensafhankelijke combinatiekorting plus aan combinatie kindgebonden kop/kindgebonden budget 3000
  Ook deze ouder gaat er dus op vooruit. Van 4400 in 2014 naar 5133 in 2015.

  Stel deze ouder krijgt ? 138 kinderalimentatie van haar expartner per maand. (? 1656 per jaar)
  Dan heeft hij/zij voor een bedrag van ? 713 draagkracht voor het levensonderhoud van de kinderen.
  Hij (voor het gemak) kreeg gemiddeld ? 35 belastingvoordeel per maand. Laat je hier de tremanormen op los. (60% voor levensonderhoud kinderen) dan is er bij de alleenstaande
  zorgende ouder ? 426 ruimte om het misgelopen belastingvoordeel van ? 420 (per jaar) minder aan kinderalimentatie te ontvangen.

  Heb je in 2015 een hypotheek (of andere aftrekposten) dan ga je daar nu ook echt geld voor krijgen.
  Moet je dit ook 'delen' met je ex?
  Nee, in een nieuwe alimentatieberekening wordt al rekening gehouden met een bedrag aan woonlasten.
  Krijg je daar nu ineens wel belasting over terug dan is dat jouw voordeel.

  Disclaimer. Ik verwacht niet dat ik het helemaal foutloos heb. Waar nodig verbeter ik en vul ik aan.  Aanvulling 1.

  >>LINK<<

  Uit bovenstaand artikel van de NOS en uit wat ik schrijf blijkt wel dat het zinvol is om met je betalende expartner om de tafel te gaan zitten over de kinderalimentatie.
  Mogelijk is de betaler gewoon tevreden met compensatie van het misgelopen belastingvoordeel. In veel gevallen zal een rechtszaak een nog lagere kinderalimentatie opleveren door het grotere kindgebonden budget.
  Misschien iets om rekening mee te houden.
  1 dec '14 - 12:57:58 / 4 dec '14 - 08:02:58
 2. bart
  De OA webmaster

  Toon alleen de berichten van bart
 3. erwin1
  Geregistreerd

  Toon alleen de berichten van erwin1


  Wel maakt dit verhaal wellicht duidelijk dat er geen reden is voor paniek v.w.b. je inkomenspositie in 2015 en ook niet voor
  paniek v.w.b. een expartner die zich op het standpunt stelt dat een lagere kinderalimentatie wellicht gerechtvaardigd is.
Terug naar de lijst