Geen verlenging van de alimentatieduur als gevolg van de stijging van de AOW-leeftijd 

Onderwerp van bart

Terug naar de lijst
 1. bart
  De OA webmaster

  Toon alleen de berichten van bart
  Geen verlenging van de alimentatieduur als gevolg van de stijging van de AOW-leeftijd

  Op 17 juni 2003 is onder meer de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en is bepaald dat de man een uitkering tot levensonderhoud van de vrouw dient te voldoen van ? 800,? per maand, welke uitkering op 11 maart 2004 verhoogd is naar ? 885,? per maand. Met ingang van 14 maart 2007 betaalt de man ? 1.500,? per maand. Tot 15 maart 2016 heeft de man een bedrag van laatstelijk (ge?ndexeerd) ? 1.739,95 aan de vrouw voldaan.

  De vrouw verzoekt de rechtbank de termijn voor de alimentatie van ? 1.739,95 per maand te verlengen tot 21 mei 2017. Zij stelt daartoe dat de betalingsverplichting van de man op 15 maart 2016 is ge?indigd en dat de man pas per 21 mei 2017 AOW ontvangt. Per die datum gaat ook het met de vrouw te verevenen pensioen over de huwelijkse jaren in. De vrouw stelt dat het irre?el is dat zij, gezien haar gezondheid en leeftijd (62 jaar), nog inkomen kan verwerven uit een arbeidsovereenkomst. Volgens de vrouw doet zich een uitzonderlijke situatie voor, omdat de gevolgen van de be?indiging van de alimentatie ingrijpend zouden zijn. Zonder de alimentatie zou zijn alleen een WAO-uitkering ten bedrage van ? 1.045,31 netto per maand ontvangen, waarvan zij niet rond zou kunnen komen. De vrouw stelt dat het niet redelijk is dat zij inteert op haar vermogen, nu zij dat vermogen al had ten tijde van het vaststellen van de alimentatieverplichting in 2004. Zij stelt verder dat zij er twaalf jaar geleden op mocht vertrouwen, dat zij kort na het aflopen van de alimentatietermijn een bijdrage van de man middels zijn pensioen zou ontvangen. En dat zij destijds niet kon weten dat de wetgever de pensioengerechtigde leeftijd thans zou veranderen.

  Lees verder...  Bron: Pensioen Weblog
  2 feb '17 - 09:23:06 / 30 mrt '17 - 16:48:18
Terug naar de lijst