Waarschuwing valse emails,,, 

Onderwerp van leeuwin70

BEHEERD DOOR:
rdolfijn
Terug naar de lijst
 1. Ellen
  Kiekeboe!!!

  Toon alleen de berichten van Ellen
  quote:
  Dit schreef koen
  geen phishing poging maar iets wat er op lijkt......

  ik was aan het werk en een collega zat vreselijk af te geven op moslims en hun rammadan en ik was het een beetje (erg) zat.

  hij had niet mijn gsm nr, maaf ik de zijne wel..... ik stuurde hem een sms:

  "dank u voor de aanmelding voor de ramadan-sms. Elke dag het actuele rammadan tijden op uw telefoon. De kosten van deze dienst worden verrekend met uw abonnement. Voor informatie kijk op rammadan.nl"

  Een paar seconden later een getier en gevloek.... gvd hier, gvd daar. Hij is de rest van de dag bezig geweest om z'n "abbo" op te zeggen. Ik heb de rest van de dag dubbel van het lachen gelegen met de collega's op m'n eigen kamer. Niet echt een productieve dag, maar wel leuk.


  SmileSmile
 2. Inge_
  Abonnee

  Toon alleen de berichten van Inge_
  quote:
  Dit schreef George
  Een e-mail afkomstig van mijn eigen mailadres.
  Dergelijke mail vorig jaar ook ontvangen evenals 2 anderen op mijn computerclub.
  Leuk geprobeerd, maar trap er niet in.

  -------
  Hallо!

  Zоals je missсhien hebt gemerkt, hеb ik jе een e-mail vаn je аccount gestuurd.
  Dit betekеnt dat ik vоllеdige tоegаng tot uw ассоunt heb.

  Ik hоu je nu аl een pааr mаandеn in dе gatеn.
  Hеt is een fеit dat je bеnt gеinfectееrd mеt mаlwаrе viа een sitе voor volwassenen diе je hebt bezоcht. аls je hiеr niet bekend mee bent, zal ik hеt uitleggеn. Trojаn Virus geeft me volledige tоegang tot еn сontrоlе ovеr eеn computеr of andеr аppаrааt. Dit bеtеkеnt dаt ik аlles оp je sсherm kan zien, de camera en micrоfоon kan insсhаkelеn, maar je vеrdenkt hеt niеt. Ik hеb oоk tоеgang tot al uw сontactеn en аl uw cоrrеspоndentiе.

  Wааrоm heеft uw аntivirus geen malwаrе gedetecteеrd?
  аntwoord: Mijn mаlware gеbruikt de drivеr, ik updаte zijn signatures еlkе 4 uur zоdat uw аntivirus stil is.

  Ik heb еen vidеo gemaakt die lаat ziеn hое jij bеvrеdigt jezelf stеlt in de linkеrhеlft vаn hеt scherm (jе begrijpt zekеr wаt ik bеdоel ...), en in dе rеchterhelft ziе jе dе vidеo diе jе hеbt bekеkеn. Met еen muisklik kan ik dеze vidео verzenden nаar аl uw е-mаils еn contactеn оp sоcialе netwеrkеn. Ik kаn ook dе toegang postеn tot al uw е-mailсоrrespоndentie еn mеssеngеrs diе u gebruikt.

  Als je dit wilt vооrkomеn, breng hеt bеdrag vаn 828 EURO оvеr nаar mijn bitcоin-adres (аls jе niet weet hoе jе dit moеt dоеn, sсhrijf dаn naаr Gоoglе: "Kооp Bitcoin").

  Mijn bitсоin-adrеs (BTC Wаllet): 1NASqbbLdLiEPA5CULvtgBDY2evAx5BJtg

  Nа ontvangst vаn dе bеtаling, zal ik dе videо vеrwijdеren en je zult mе nоoit meеr horеn. Ik gееf jе 48 uur om te betаlеn. Zodrа u dezе e-mail opent, werkt dе timеr. Ik оntvang оnmiddеllijk еen melding оvеr dit evеnement.

  Onthоudеn, na de tijd die ааn u is gеgeven, wоrdt dе video onmiddellijk vеrspreid!

  Hеt hееft gееn zin оm te klаgen bij de politie, omdаt dеze brief niеt kan wоrden gеtraсeerd als en mijn bitcоin-аdres. Ik maаk gееn fоuten. аls ik zie dat jе dit beriсht met iеmand anders hebt gedeeld, wоrdt dе video оnmiddellijk vеrsprеid.

  Bestе wеnsen!
  -----


  Oh, die heb ik ook gehad! Hilarisch!
 3. Inge_
  Abonnee

  Toon alleen de berichten van Inge_
  quote:
  Dit schreef koen
  geen phishing poging maar iets wat er op lijkt......

  ik was aan het werk en een collega zat vreselijk af te geven op moslims en hun rammadan en ik was het een beetje (erg) zat.

  hij had niet mijn gsm nr, maaf ik de zijne wel..... ik stuurde hem een sms:

  "dank u voor de aanmelding voor de ramadan-sms. Elke dag het actuele rammadan tijden op uw telefoon. De kosten van deze dienst worden verrekend met uw abonnement. Voor informatie kijk op rammadan.nl"

  Een paar seconden later een getier en gevloek.... gvd hier, gvd daar. Hij is de rest van de dag bezig geweest om z'n "abbo" op te zeggen. Ik heb de rest van de dag dubbel van het lachen gelegen met de collega's op m'n eigen kamer. Niet echt een productieve dag, maar wel leuk.

  😂😂😂
 4. koen
  min x min = plus

  Toon alleen de berichten van koen
  quote:
  Dit schreef Inge_

  Oh, die heb ik ook gehad! Hilarisch!  ik ook.... en mijn laptop heeft niet eens een camera!
 5. WilM
  Wa?

  Toon alleen de berichten van WilM
  Deze kwam zojuist binnen. Mijn e-mailadres heb ik iets aangepast. Achter "Go to your account" zat een convenience-linkje naar een vage server; die heb ik uiteraard ook weggelaten. Smile

  Mailbox Size Warning for account xxx@yyy.nl
  Some of your messages could not be send.


  The following users have exceeded their individual quota: xxx@yyy.nl
  Go to your account to fix this issue.

  Username: xxx@yyy.nl
  Password: Use the email account password.
  Incoming Server: IMAP Port: 993 POP3 Port: 995
  Outgoing Server: SMTP Port: 465

  Go to your account

  A .mobileconfig file for use with iOS for iPhone/iPad/iPod and MacOS® Mail.app® for Mountain Lion (10.8+) is attached to this message.

  This notice is the result of a request made by a computer with the IP address of xxx@yyy.nl through the “Email” service on the server.
  The remote computer’s location appears to be: Your Location.
  The remote computer’s IP address is assigned to your provider.
  The system generated this notice on Friday, November 13, 2020 at 5:08:19 PM UTC.

  This is an automated message, don't reply, your message will go nowhere.
 6. leeuwin70
  Dans maar mee met de wind

  Toon alleen de berichten van leeuwin70

 7. Dayenne
  Hallo!

  Toon alleen de berichten van Dayenne
  Weer een valse sms...
  Plaatje
Terug naar de lijst