Omgaan met gestorvenen 

Onderwerp van Jan-Willem

. Terug naar de lijst
 1. Omgaan met gestorvenen
  Hans Stolp & Margreet van den Brink
  Categorie: Rouwverwerking
  ISBN:9789020282177
  De subtitel van dit boek heet "leven voorbij de dood" en daar gaat het dan ook over. En niet gezien vanuit het Boedhisme maar gewoon vanuit het christelijke geloof, want ook daaruit liggen relaties naar dat andere leven en zelfs naar wedergeboorte. Heel duidelijk wordt beschreven wat er direct na het sterven gebeurt en hoe ons geestelijke ontwikkelingsproces verloopt. Ook is er ruimte voor wat wij als nabestaanden nog kunnen merken van dierbaren die ons voor zijn gegaan en hoe wij elkaar wederzijds nog kunnen beinvloeden.

  Ik vond het een plezierig boek om te lezen maar enige bekendheid met esoterie of spiritualiteit is wel handig.
 2. RE: Omgaan met gestorvenen
  ik vond het een mooi boek, maar inderdaad soms ook welm stukjes die ik een aantal malen heb moeten lezen.

 3. Omgaan met gestorvenen
  Wanneer iemand met wie we verbonden zijn sterft, komen er vragen op ons af als: Waar is de ander nu? Is er leven na de dood, en zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Is de verbinding tussen mij en de ander nu definitief verbroken of blijft er ook nu nog een vorm van contact en een verbinding in liefde mogelijk?

  Niet alleen in de oosterse traditie, ook in de westerse spiritueel-christelijke traditie is er van oudsher veel bekend over het nieuwe leven dat de gestorvene na de dood binnentreedt. De dood wordt gezien als een geboorte, als het begin van een nieuw leven in de geestelijke wereld. In dit boek vertellen de schrijvers hoe het verdergaande leven voorbij de dood er volgens die esoterische traditie uitziet. Zij laten zien welke ontwikkeling de gestorvene in dat nieuwe leven doormaakt en hoe hij of zij stap voor stap toegroeit naar de steeds verdere ontplooiing van het geestelijke lichtwezen dat ieder mens in werkelijkheid is.

  Op die reis door de geestelijke wereld blijft de relatie van de overgegane met de achtergeblevenen bestaan. Die relatie wordt gesteund en gedragen door de liefde die haar of hem vanaf de aarde worde toegedragen. Zij kan echter ook gehinderd worden door de onmacht, de woede of het niet loslatende verdriet van hen die achterbleven. Meer dan wij beseffen kunnen wij, die achterblijven, invloed uitoefenen op die toch en dus op het leven van het die in het hiernamaals verblijven. Omgekeerd hebben degenen die na de door in de geestelijke wereld leven grote invloed op de weg die wij mensen hier op aarde gaan.
 4. RE: Omgaan met gestorvenen
  Ik heb het boek gelezen, is niet mijn eerste boek wat ik lees over leven na de dood. Maar dit boek vind ik niet goed. Ik vind het meer een bijbel dan wat ik verwacht had
Terug naar de lijst