Disclaimer 

Onderwerp van bart


Dit onderwerp is gesloten.
door de webmaster op 14 mei 2014 om 14:55:35

Terug naar de lijst
  1. bart
    De OA webmaster

    Toon alleen de berichten van bart
    OuderAlleen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van OuderAlleen. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

    OuderAlleen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van OuderAlleen. OuderAlleen behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of van OuderAlleen zelf.
Terug naar de lijst