Stille baby`s 

Onderwerp van Nathalie

. Terug naar de lijst
  1. Stille baby`s
    Christine Geerinck-Vercammen
    Categorie: Rouwverwerking
    ISBN:9789063055394
    Het verlies van een kind, ook wanneer het overlijdt vóór of tijdens de geboorte, tekent het leven van ouders voorgoed. Dit boek is erop gericht hulp te bieden bij een dergelijk rouwproces. In deze vierde, geactualiseerde druk van STILLE BABY'S gaat Christine Geerinck-Vercammen in op de theoretische en medische aspecten, maar bespreekt zij vooral de psychosociale verwerking van het verlies, de bevalling en het afscheid nemen. De vraag hoe het daarna op korte en lange termijn met de ouders gaat, ook in verband met een volgende zwangerschap, komt eveneens uitgebreid aan bod.
Terug naar de lijst