Verlies en rouwverwerking 

Onderwerp van Nathalie

. Terug naar de lijst
  1. Verlies en rouwverwerking
    Trudy van Gils
    Categorie: Rouwverwerking
    ISBN:9789024414109
    Dit boek gaat over het helpen bij verlies en rouwverwerking. In ieders leven doen zich situaties voor die het karakter van een verlies hebben en waarmee men vaak zonder waarschuwing vooraf geconfronteerd wordt. Het verwerken hiervan, deze gebeurtenis een plek in ons leven geven, wordt rouw genoemd. Hulpverleners, begeleiders, maar ook familieleden van rouwenden voelen zich vaak verlegen met deze thematiek. Dit boek beoogt daarbij een hulpmiddel te zijn. Er wordt ingegaan op verschillende vormen van verlies, de betekenis van rouw, rouwgedrag en afscheid nemen. Een afscheid roept meestal verschillende belevingen op. Heel vaak zijn er gemengde gevoelens. Een goed afscheid draagt in belangrijke mate bij aan een goede verwerking van een verlies. De rode draad in het boek is de hulp die een begeleider aan rouwenden kan geven. Het boek leert daartoe de lezer signalen van rouwenden op te vangen en de betekenis ervan te verstaan. Dit boek is vooral op de praktijk gericht. Er worden casussen beschreven, maar de lezer wordt ook aan de hand van opdrachten uitgenodigd stil te staan bij persoonlijke belevingen. Leren beleven en gevoelens herleven en herkennen waardoor de rouwende vanuit eigen belevingen kan helpen, is daarbij de achterliggende gedachte.

Terug naar de lijst