Verloren maar niet verdwenen - over de vroege dood van een ouder 

Onderwerp van Loma

. Terug naar de lijst
 1. Verloren maar niet verdwenen - over de vroege dood van een ouder
  Sonja Nijon & Yolant Vermeulen
  Categorie: Rouwverwerking
  ISBN:9789063050818
  Als de vader of de moeder van een kind dat nog niet volwassen is sterft , hoe moet het dan verder?
  Kunnen kinderen op jonge leeftijd al met dit grote verdriet omgaan? Wat gaat er bij de kinderen om in hun hoofd. En kunnen ze later in hun leven met dit gevoel omgaan?
  Is er thuis wel voldoende over gepraat, dat hun vader of moeder er niet meer is?
  Deze vragen waren aanleiding tot het schrijven van dit boek.
  De twaalf personen in dit boek laten zien hoe zo’n ingrijpende gebeurtenis in een bepaalde fase van het leven weer de kop op kan steken met alle gevolgen van dien.
  De verhalen zijn soms erg aangrijpend. Sommige mensen vertellen bijvoorbeeld dat hun gevoel niet werd herkend. Of over dingen die verzwegen werden in hun jeugd, of geheimen die later toch uitkwamen.

  Veel verhalen zullen herkenbaar zijn voor mensen. Ook mensen die op volwassen leeftijd een ouder hebben verloren. Door deze verhalen zie je hoe bepaalde gebeurtenissen op latere leeftijd toch invloed hebben op het leven dat ze dan leiden. Ook zie je in het boek dat verlies op ieder kind een andere uitwerking kan hebben. Als er meerdere kinderen in een gezin zijn waar een ouder van overlijd kan dit voor ieder kind een eigen plaats in zijn of haar leven krijgen. Daarom staat ook ieder verhaal op zich. Het boek is niet bedoeld als wetenschappelijk werk. Of om dingen uit te leggen of te verklaren. Het is een boek met ontroerende verhalen die voor zich spreken. Hier is geen verdere uitleg bij nodig.

  Sonja Nijon ( 1956) is eigenaar van projectbureau Contro Corrente en zet theater- en videoprojecten op voor mensen met uitzonderlijke levenservaring. Ze schreef eerder voor bladen als Opzij en voor vakbladen op jeugdwelzijnsgebied. Ze voedt als alleenstaande moeder een zoon op van wie de vader is overleden.

  Yolant Vermeulen ( 1957) is freelance adviseur en coach. Ze heeft verschillende publicaties over onderwijs, management en seksueel geweld op haar naam staan. Op haar elfde stierf haar moeder, nu voedt zij samen met haar partner een dochter en een zoon op.

Terug naar de lijst