Toeslagen: KinderOpvangToeslag 

Onderwerp van bart

Terug naar de lijst
 1. bart
  De OA webmaster

  Toon alleen de berichten van bart
  KinderOpvangToeslag

  Je krijgt KinderOpvangToeslag (KOT) als je aan de volgende voorwaarden voldet:

  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor je kind óf je onderhoudt je kind in belangrijke mate (dat is als je meer dan 433 per kwartaal bijdraagt in het levensonderhoud).
  • je kind staat op jouw adres ingeschreven
  • het kindercentrum of gastouderbureau staat geregistreerd. Bij gastouderopvang moeten ook de gastouder en de gastouderlocatie geregistreerd zijn.
  • je hebt een schriftelijke overeenkomst gesloten met het kindercentrum of het gastouderbureau.
  • het kind waarvoor je kinderopvangtoeslag vraagt zit nog niet op het voortgezet onderwijs
  • je betaalt zelf een deel van de kosten van de kinderopvang (eigen bijdrage)
  • je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • je werkt, studeert of volgt een traject of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Als je stopt met werken heb je nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag

  Om na scheiding recht op kinderopvangtoeslag te hebben moet je de ouder zijn die de kosten van de kinderopvang betaalt.

  Co-ouderschap

  In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders KOT aanvragen. ieder voor zijn eigen deel van de kosten. Daarvoor moet je jouw deel van de kosten contractueel regelen met de kinderopvanginstelling.

  Als co-ouders kun je samen voor maximaal 230 uur per kind Kinderopvangtoeslag krijgen. Let hierbij op, dat de belastingdienst met maximum uurtarieven werkt die vergoed worden. Voor gastouderopvang is dat 6,49 per uur. Voor een kindercentrum geldt voor buitenschoolse opvang 7,27 per uur en voor dagopvang 8,46 per uur.

  Als je kinderopvangtoeslag aan wilt vragen voor een kind dat bij je ex is ingeschreven, kun je dat een brief aan de belastingdienst sturen.

  Zoek bij de belastingdienst wat de regels precies zijn en of ze op jouw van toepassing zijn.

  Zoeken op Co-ouder op de website van de belastingdienst


  OuderAlleen heeft zorg besteed aan deze tekst, maar kan niet uitsluiten dat er foutjes ingeslopen zijn,bedragen genoemd zijn die niet meer actueel zijn, regels niet meer van toepassing zijn. Omdat de belastingdienst nogal streng kan zijn, raden we iedereen aan om de bovenstaande informatie nauwgezet te checken.

Terug naar de lijst