Toeslagen: Toeslagpartner 

Onderwerp van bart

Terug naar de lijst
 1. bart
  De OA webmaster

  Toon alleen de berichten van bart
  Toeslagpartner

  - als je een echtgenoot of geregistreerd partner hebt dan is die persoon je toeslagpartner.

  - als je niet gehuwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt, dan kan iemand anders die op jouw adres staat ingeschreven je toeslagpartner zijn. Er moet dan aan één van de volgende voorwaarden voldaan worden:
  • je hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris
  • je hebt samen een kind
  • je hebt het kind van je partner erkend of je partner heeft jouw kind erkend
  • je bent partner voor een pensioenregeling
  • je hebt samen een koopwoning
  • er is een inwonend kind van één van de huisgenoten jonger dan 18 jaar
  • je bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting

  Eigenlijk is de toeslagpartner hetzelfde als de fiscaal partner voor de inkomstenbelastingen.
  Enige verschil is, dat je in het jaar van scheiding nog fiscaal partners kunt zijn. Maar niet toeslagpartners.

  Einde toeslagpartnerschap

  ! Op het moment dat het verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed bij de rechtbank is ingediend en je niet meer op het zelfde adres woont eindigt het toeslagpartnerschap.

  Deze voorwaarden gelden ook als je samenwoont met een familielid. Als je samenwoont met je kind of ouder moet je allebei ouder zijn dan 27 om toeslagpartners te zijn.

  Belangrijk bij scheiding is het jaar van scheiding. Voor de inkomenstoets (de toeslagen zijn afhankelijk van je inkomen) wordt altijd per maand bekeken of er een toeslagpartner is en of er voor die maand aan de voorwaarden wordt voldaan om een toeslag te krijgen..

  Bij de vermogenstoets telt het vermogen van de ex-toeslagpartner geheel niet mee.

  Is uw vermogen op 1 januari lager dan de grens, dan kom je het hele jaar in aanmerking voor de toeslagen als je aan de andere voorwaarden voldoet. Het maakt dan niet uit wanneer in het jaar het toeslagpartnerschap precies eindigt.
Terug naar de lijst