Pestprotocol 

Onderwerp van bart


Dit onderwerp is gesloten.
door de webmaster op 14 mei 2014 om 14:49:30

Terug naar de lijst
 1. bart
  De OA webmaster

  Toon alleen de berichten van bart
  Helaas is het nodig om een pestprotocol op te stellen. Ik houd het eenvoudig:

  Op OuderAlleen wordt niet gepest.

  Gebeurt het toch, dan wordt de pester voor 1 maand de toegang tot OuderAlleen ontzegd. Gebeurt het daarna weer, dan verdubbelt die tijd naar 2 maanden, 4 maanden, et cetera. Die ontzegging geldt ook voor eventuele dubbelprofielen of nieuwe registraties.

  • Pesten = systematisch kwetsen of treiteren.
  • OuderAlleen bepaalt of iets al of niet onder de noemer pesten valt. Bij twijfelgevallen wordt eventueel degene die gepest wordt om zijn/haar mening gevraagd.
  • OuderAlleen houdt zich het recht voor om van deze regeling af te wijken.
  • Het geldt voor heel OuderAlleen. Dus ook in besloten of verborgen clubjes en ook per email of priv?bericht.
  • Als je pestgedrag in een besloten of verborgen club tegenkomt, geef dat dan door aan OuderAlleen via priv?-support
Terug naar de lijst