(Echt)scheiding en fiscale aspecten / 2012 

Onderwerp van Nathalie

Terug naar de lijst
 1. (Echt)scheiding en fiscale aspecten / 2012
  F. Sonneveldt & J.C.L. Zuiderwijk
  Categorie: Echtscheiding
  ISBN:9789012388139
  Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met een groot aantal vragen van juridische en financi?le aard. Aan bijna al deze vragen kleven fiscale aspecten. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat worden. In deze monografie wordt uitgebreid bij deze aspecten stilgestaan. Achtereenvolgens komen aan de orde een summier overzicht van de relevante belastingwetten, een bespreking van alimentatieverplichtingen, de afwikkeling van een
  (beperkte) huwelijksgemeenschap en de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden.
Terug naar de lijst