Een vreemde wereld 

Onderwerp van Nathalie

Terug naar de lijst
 1. Een vreemde wereld
  Martine Delfos
  Categorie: Opvoeding
  ISBN:9789088502187
  Een prachtig boek, duidelijk en overzichtelijk geschreven met een samenvattende theorie die gericht is op het handelen van opvoeders en ouders. De auteur wil door theorie en praktijkvoorbeelden de contactstoornissen van het zogenaamde autismespectrum begrijpelijk maken. Het boek is niet als recepten- en adviezenboek te gebruiken, maar er wordt duidelijk voor gepleit om in de begeleiding van mensen met het syndroom van Asperger (een bepaald gedeelte uit het autismespectrum) persoonsgericht maatwerk te leveren. Je moet de aanleg van ieder autistisch kind kennen en daarbij aansluiten; het blijkt dat het kind vaak over goede mogelijkheden beschikt.
  De auteur geeft een omvattend kader waardoor de lezer inzicht krijgt wat het kernprobleem van de autistische mens is. Een contactstoornis, waardoor het moeilijk is om goed te communiceren en een goed inzicht te hebben in sociale verhoudingen en daarop sociaal vaardig te handelen. Het boek is samengesteld uit twee hoofddelen. In deel 1 gaat het over de verschillende autistische stoornissen, in deel 2 over de behandeling. Een compleet en gedegen boek voor behandelaars, ouders en ge?nteresseerde leken.
Terug naar de lijst