Waarschuwing valse emails,,, 

Onderwerp van leeuwin70

BEHEERD DOOR:
rdolfijn
Terug naar de lijst
 1. Ellen
  Kiekeboe!!!

  Toon alleen de berichten van Ellen
  quote:
  Dit schreef koen
  geen phishing poging maar iets wat er op lijkt......

  ik was aan het werk en een collega zat vreselijk af te geven op moslims en hun rammadan en ik was het een beetje (erg) zat.

  hij had niet mijn gsm nr, maaf ik de zijne wel..... ik stuurde hem een sms:

  "dank u voor de aanmelding voor de ramadan-sms. Elke dag het actuele rammadan tijden op uw telefoon. De kosten van deze dienst worden verrekend met uw abonnement. Voor informatie kijk op rammadan.nl"

  Een paar seconden later een getier en gevloek.... gvd hier, gvd daar. Hij is de rest van de dag bezig geweest om z'n "abbo" op te zeggen. Ik heb de rest van de dag dubbel van het lachen gelegen met de collega's op m'n eigen kamer. Niet echt een productieve dag, maar wel leuk.


  SmileSmile
 2. Inge_
  Drop the thought

  Toon alleen de berichten van Inge_
  quote:
  Dit schreef George
  Een e-mail afkomstig van mijn eigen mailadres.
  Dergelijke mail vorig jaar ook ontvangen evenals 2 anderen op mijn computerclub.
  Leuk geprobeerd, maar trap er niet in.

  -------
  Hallо!

  Zоals je missсhien hebt gemerkt, hеb ik jе een e-mail vаn je аccount gestuurd.
  Dit betekеnt dat ik vоllеdige tоegаng tot uw ассоunt heb.

  Ik hоu je nu аl een pааr mаandеn in dе gatеn.
  Hеt is een fеit dat je bеnt gеinfectееrd mеt mаlwаrе viа een sitе voor volwassenen diе je hebt bezоcht. аls je hiеr niet bekend mee bent, zal ik hеt uitleggеn. Trojаn Virus geeft me volledige tоegang tot еn сontrоlе ovеr eеn computеr of andеr аppаrааt. Dit bеtеkеnt dаt ik аlles оp je sсherm kan zien, de camera en micrоfоon kan insсhаkelеn, maar je vеrdenkt hеt niеt. Ik hеb oоk tоеgang tot al uw сontactеn en аl uw cоrrеspоndentiе.

  Wааrоm heеft uw аntivirus geen malwаrе gedetecteеrd?
  аntwoord: Mijn mаlware gеbruikt de drivеr, ik updаte zijn signatures еlkе 4 uur zоdat uw аntivirus stil is.

  Ik heb еen vidеo gemaakt die lаat ziеn hое jij bеvrеdigt jezelf stеlt in de linkеrhеlft vаn hеt scherm (jе begrijpt zekеr wаt ik bеdоel ...), en in dе rеchterhelft ziе jе dе vidеo diе jе hеbt bekеkеn. Met еen muisklik kan ik dеze vidео verzenden nаar аl uw е-mаils еn contactеn оp sоcialе netwеrkеn. Ik kаn ook dе toegang postеn tot al uw е-mailсоrrespоndentie еn mеssеngеrs diе u gebruikt.

  Als je dit wilt vооrkomеn, breng hеt bеdrag vаn 828 EURO оvеr nаar mijn bitcоin-adres (аls jе niet weet hoе jе dit moеt dоеn, sсhrijf dаn naаr Gоoglе: "Kооp Bitcoin").

  Mijn bitсоin-adrеs (BTC Wаllet): 1NASqbbLdLiEPA5CULvtgBDY2evAx5BJtg

  Nа ontvangst vаn dе bеtаling, zal ik dе videо vеrwijdеren en je zult mе nоoit meеr horеn. Ik gееf jе 48 uur om te betаlеn. Zodrа u dezе e-mail opent, werkt dе timеr. Ik оntvang оnmiddеllijk еen melding оvеr dit evеnement.

  Onthоudеn, na de tijd die ааn u is gеgeven, wоrdt dе video onmiddellijk vеrspreid!

  Hеt hееft gееn zin оm te klаgen bij de politie, omdаt dеze brief niеt kan wоrden gеtraсeerd als en mijn bitcоin-аdres. Ik maаk gееn fоuten. аls ik zie dat jе dit beriсht met iеmand anders hebt gedeeld, wоrdt dе video оnmiddellijk vеrsprеid.

  Bestе wеnsen!
  -----


  Oh, die heb ik ook gehad! Hilarisch!
 3. Inge_
  Drop the thought

  Toon alleen de berichten van Inge_
  quote:
  Dit schreef koen
  geen phishing poging maar iets wat er op lijkt......

  ik was aan het werk en een collega zat vreselijk af te geven op moslims en hun rammadan en ik was het een beetje (erg) zat.

  hij had niet mijn gsm nr, maaf ik de zijne wel..... ik stuurde hem een sms:

  "dank u voor de aanmelding voor de ramadan-sms. Elke dag het actuele rammadan tijden op uw telefoon. De kosten van deze dienst worden verrekend met uw abonnement. Voor informatie kijk op rammadan.nl"

  Een paar seconden later een getier en gevloek.... gvd hier, gvd daar. Hij is de rest van de dag bezig geweest om z'n "abbo" op te zeggen. Ik heb de rest van de dag dubbel van het lachen gelegen met de collega's op m'n eigen kamer. Niet echt een productieve dag, maar wel leuk.

  😂😂😂
 4. koen
  min x min = plus

  Toon alleen de berichten van koen
  quote:
  Dit schreef Inge_

  Oh, die heb ik ook gehad! Hilarisch!  ik ook.... en mijn laptop heeft niet eens een camera!
 5. WilM
  Wa?

  Toon alleen de berichten van WilM
  Deze kwam zojuist binnen. Mijn e-mailadres heb ik iets aangepast. Achter "Go to your account" zat een convenience-linkje naar een vage server; die heb ik uiteraard ook weggelaten. Smile

  Mailbox Size Warning for account xxx@yyy.nl
  Some of your messages could not be send.


  The following users have exceeded their individual quota: xxx@yyy.nl
  Go to your account to fix this issue.

  Username: xxx@yyy.nl
  Password: Use the email account password.
  Incoming Server: IMAP Port: 993 POP3 Port: 995
  Outgoing Server: SMTP Port: 465

  Go to your account

  A .mobileconfig file for use with iOS for iPhone/iPad/iPod and MacOS® Mail.app® for Mountain Lion (10.8+) is attached to this message.

  This notice is the result of a request made by a computer with the IP address of xxx@yyy.nl through the “Email” service on the server.
  The remote computer’s location appears to be: Your Location.
  The remote computer’s IP address is assigned to your provider.
  The system generated this notice on Friday, November 13, 2020 at 5:08:19 PM UTC.

  This is an automated message, don't reply, your message will go nowhere.
 6. leeuwin70
  Dans maar mee met de wind

  Toon alleen de berichten van leeuwin70

 7. Dayenne
  Geregistreerd

  Toon alleen de berichten van Dayenne
  Weer een valse sms...
  Plaatje
 8. leeuwin70
  Dans maar mee met de wind

  Toon alleen de berichten van leeuwin70

  Geachte klant,

  Op 01 maart 2021 zijn de nieuwe betaalwet (PSD2) en onze voorwaarden die erbij horen ingegaan. Dat betekent onder andere dat uw betaalrekening duurder wordt hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.

  Achter de schermen zorgen we er elke dag voor dat u uw geldzaken goed en veilig kunt regelen. Dit is de afgelopen jaren steeds duurder geworden. En door nieuwe wet- en regelgeving zijn ook de kosten voor het betalingsverkeer gestegen, waardoor een prijsverhoging nu echt nodig is.

  Met deze verandering komt ook een beter beveiligde betaalpas die vanaf vandaag beschikbaar is. Uw oude betaalpas kunt tot 6 maart 2021 kosteloos vervangen door de nieuwe pas.

  Vervang uw betaalproduct
  De komst van contactloos betalen heeft naast het voordeel en gemak ook gevaar met zich mee gebracht. Wij hebben vastgesteld dat er wordt rondgelopen met verborgen apparatuur in de buurt van betaalautomaten die contactloze betalingen onderscheppen en zo kan er per persoon tot wel 449 euro onderschept worden. Met die nieuwe betaalpas zijn er verbeteringen toegepast aan de NFC chip om uw rekening beter te beveiligen tegen ongewenste transacties.

  Hoe vraag ik een nieuwe bankpas aan?

  1.Klik op onderstaande link

  2.Je krijgt een online formulier te zien. Vul daar je gegevens in

  3.Kies 'Bevestigen'

  Gelukt? Je hebt je nieuwe betaalpas binnen 3 werkdagen in huis.  Met vriendelijke groet,

  Rabobank
 9. leeuwin70
  Dans maar mee met de wind

  Toon alleen de berichten van leeuwin70

  Phishingberichten via WhatsApp en SMS


  >>LINK<<
 10. Joy
  Live life to the maxxx!

  Toon alleen de berichten van Joy
  Vandaag ontvangen op mijn zakelijke e-mail:

  Delivery has failed to these recipients or groups:

  oppen@keurkozijn.nl
  The e-mail address you entered couldn't be found. Please check the recipient's e-mail address and try to resend the message. If the problem continues, please contact your helpdesk.


  Diagnostic information for administrators:

  Generating server: PAN-EX02.HGP.LOCAL

  oppen@keurkozijn.nl
  #550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found ##

  Original message headers:

  Received: from webmail.hanssengroup.nl (10.1.0.253) by pan-ex02.HGP.LOCAL
  (10.1.20.30) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 14.3.498.0; Tue, 23 Mar 2021
  20:12:56 +0100
  Received: from host-85-237-62-189.dsl.sura.ru ([85.237.62.189]:37852) by
  webmail.hanssengroup.nl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
  (Exim 4.91) (envelope-from ) id 1lOmSM-0003AT-TY
  for oppen@keurkozijn.nl; Tue, 23 Mar 2021 20:12:47 +0100
  Message-ID: <224d04a3e06f454c9095238f63c7eda4f71f66@tnc-translations.com>
  Reply-To: "Dinara."
  From: Dinara.
  To:
  Subject: Hi there!
  Date: Tue, 23 Mar 2021 23:12:42 +0400
  MIME-Version: 1.0
  Content-Type: multipart/mixed;
  boundary="23d99b802ffbd427fbfeb70387533c905de6"
  Return-Path: info@tnc-translations.com
  Reporting-MTA: dns;PAN-EX02.HGP.LOCAL
  Received-From-MTA: dns;webmail.hanssengroup.nl
  Arrival-Date: Tue, 23 Mar 2021 19:12:56 +0000

  Final-Recipient: rfc822;oppen@keurkozijn.nl
  Action: failed
  Status: 5.1.1
  Diagnostic-Code: smtp;550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found

  Subject Hi there!
  From Dinara.
  To oppen@keurkozijn.nl
  Date Today 20:12
  Greetings!
  Maybe you may be pondering exactly who i am and just where did I find your address?
  I was working together with a online dating web page who actually allow lovers to get their love. I chosen to use this particular opportunity and message you.
  My parents named me Dinara.
  I'm actually a gentle, passionate, and straight girl. And today really like never previously I would like affection and true love.
  I am aware that there is someone in this globe who is made especially for me personally. I'm trying to possibly look into the future and never live life at present solely.
  In case you answer back, I'll forward you my own photographs and also say more regarding myself.
  Dinara.
  12.jpg
  12.jpg
  ~92 KBShow Download
 11. leeuwin70
  Dans maar mee met de wind

  Toon alleen de berichten van leeuwin70

  OPPASSEN GEBLAZEN: TRAP NIET IN DEZE PHISHING MAIL VAN 'POSTNL'


  >>LINK<<
 12. leeuwin70
  Dans maar mee met de wind

  Toon alleen de berichten van leeuwin70

  Dat je een raar bericht in je mail krijgt van Mijn overheid.

  * Verkeerde mail adres
  * Berichtregel met teruggave
  * Mogelijk moet ik direct actie's ondernemen na aanleiding van dit bericht
  * En er staat een QR code in de mail waar mee ik makkelijk kan inloggen

  Ik heb via mijn overheid zelf ingelogd naar mijn inbox niks geen nieuw bericht.
  Ik heb mijn overheid een bericht gestuurd of deze misschien nieuwe actie bij hun bekend is..

  Even afwachten nu op bericht terug.
Terug naar de lijst