Informatie Alleenstaand Ouderschap 

Boeken, links, artikelen en een vraagbaak

Uitgelicht
Carla van Kollenburg
Otto (ca. 11, ik-figuur) vertelt hoe hij beroemd is geworden met Circus Stapel. Het begint met de scheiding van zijn ouders. Vader denkt dat Otto bij moeder gaat wonen en andersom. Als hij alleen...
Informatie voor alleenstaande ouders
Een ouderschapsplan is een document dat door ouders wordt opgesteld wanneer zij uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben. Het ouderschapsplan b
Een convenant is een schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen die afspraken vastlegt over bijvoorbeeld een echtscheiding, beëindiging van een
Een vechtscheiding is een zeer moeilijke en pijnlijke ervaring voor alle betrokkenen, met name voor de kinderen. Het is belangrijk om te streven naar
Partneralimentatie moet worden betaald in geval van een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap, wanneer een van de partners
Op het moment dat het verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed bij de rechtbank is ingediend en je niet meer op het zelfde adres woont
: als je alleen woont en geen toeslagpartner hebt mag je inkomen niet hoger zijn dan 31.138 per jaar (gegevens uit 2021). Heb je een toeslagpartner,
- de rekenhuur (huur min servicekosten) mag maximaal 752,33 per maand zijn (cijfers van 2021) - sinds 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen m
Kindgebonden Budget Om in aanmerking te komen voor KindGebonden Budget (KGB) moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: je heb